Jak hrát Cornhole?

Cornhole může hrát každý. Pravidla jsou jednoduchá. Cílem je dostat co nejvíce „svých pytlíků“ do otvoru. Proti sobě hrají dva týmy (počet osob v týmu je na dohodě).
Body se počítají pouze za pytlíky hozené do otvoru (3 body) a za pytlíky, které zůstaly na desce (1 bod). Vítězem je to družstvo, které dříve získá celkem 21 bodů. V házení se družstva střídají, samozřejmostí je snaha druhé družstvo zablokovat, shodit cizí pytlík z desky nebo hodit pytlík tak, aby druhé družstvo sráželo „naše“ pytlíky do otvoru.